36

בהמשך יכתב כאן דף שקשור לתל אביב 

תל אביב במשך