חנויות ספרים משומשים בתל אביב

חנויות לספרים משומשים בתל אביבבתל אביב ניתן למצוא מספר רב ומכובד של חנויות לספרים משומשים. 
בעיקר בעברית, אבל לא רק. 

בהמשך נכתוב על חנויות אלה.