6. מצעד הגאווה תל אביב

מצעד הגאווה תל אביב 

השנה יערך פסטיבל מצעד הגאווה ה 16
מדריך כסף באינטרנט בחינם